Lidgeld en leengeld

 • gratis

Boetes

 • Verlies lidkaart : 2,50 euro
 • Eerste en tweede maningsbrief: 1,50 euro
 • Derde maningsbrief: 7 euro
 • Boetegeld alle materialen: 0,20 euro/dag/eenheid

Andere kosten

 • Reserveren materialen: 0,50 euro
 • IBL-aanvraag bij openbare bibliotheek: 3 euro
 • IBL-aanvraag bij wetenschappelijke bibliotheek: 6 euro
 • Verlies materiaal: aankoopprijs + verwerkingskost 3 euro
 • Kleine schade: 1 euro

Verkoop artikelen

 • Print A4 zwart/wit: 0,10 euro/blad
 • Print A3 zwart/wit:0.15 euro/blad
 • Print A4 kleur: 0,40 euro/blad