Het reglement en tarievenlijst zijn van kracht vanaf 29/06/2020.

De bib is vrij toegankelijk voor iedereen die akkoord gaat met het reglement. De volledige versie kan je aanvragen in de bibliotheek.

We vatten hier alles voor je samen.

Lidmaatschap

Om materialen te lenen, moet je lid zijn van de bibliotheek. Lid worden is gratis. Inschrijven kan met je identiteitsbewijs:

 • als Belg: je identiteitskaart
 • als buitenlander: je persoonslegitimatie en een Belgische adreslegitimatie

Bij de inschrijving wordt je elektronische identiteitskaart geactiveerd als lenerskaart. Wie geen identiteitskaart heeft, ontvangt gratis een lenerskaart.
Bij verlies van je identiteitskaart of lenerskaart verwittig je onmiddellijk de bib om misbruik te vermijden. Wijziging van adres of e-mail, deel je ook mee.

Om kinderen jonger dan 14 jaar in te schrijven, is de toestemming van een ouder of voogd nodig. 

Lenerskaart

Ofwel leen je uit met je identiteitskaart, ofwel kies je voor een aparte lenerskaart. Deze is strikt persoonlijk.
Ben je verhuisd? Laat dit dan ook zo snel mogelijk aan ons weten.

Lenen

 • Lenen in de bib is gratis en persoonlijk. In het retributiereglement vind je een overzicht van de materialen en de uitleenperiode. Voor specifieke en tijdelijke collecties kunnen afwijkingen op dit reglement gelden.
 • Controleer vooraf alles wat je wil lenen op schade en volledigheid. Als er problemen zijn, verwittig een medewerker om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Spelmaterialen worden uitgeleend met batterijen met uitzondering van het technologisch speelgoed.
 • Alles wat je leent, zetten we op je pas. Ter controle kan je een uitleenticket ontvangen. Controleer dit ticket goed en signaleer fouten direct aan de bibliotheekmedewerkers.
 • Draag zorg voor alles wat je leent. Maak je iets kapot of raak je iets kwijt? Meld dit zo snel mogelijk. De bibliotheek baseert de schadevergoeding op de prijs om het werk opnieuw aan te kopen en klaar te maken voor uitlening.
 • Als je nog meer dan 5 euro moet betalen aan de bib kan je niets meer lenen.
 • Ben je jonger dan 14 jaar? Dan kan je enkel materiaal van de jeugdafdeling uitlenen. 

Uitleenvoorwaarden

Materiaal                                               Periode                                   Maximum aantal

Alle materialen                                 3 weken, 2x verlengen          25

 

Verlengen

Je kan je materiaal twee keer verlengen via:

 • Mijn Bibliotheek
 • Aan de balie in de bib

Dit op voorwaarde dat het materiaal niet gereserveerd is door een andere lener.

Terugbrengen

Wil je een automatische herinnering krijgen wanneer je uitleentermijn bijna overschreden is? Geef dan je e-mailadres door. 

Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan betaal je telaatgeld. Alle materialen worden na terugbrengen strikt gecontroleerd. Tot 14 dagen na inlevering kan je gecontacteerd worden om schadevergoeding te betalen. Indien een essentieel onderdeel van een spel of educatief materiaal ontbreekt, moet het spel of het materiaal volledig vergoed worden. Bij een vervangbaar onderdeel bepaalt de bibliothecaris de vergoeding.

Na het verstrijken van de uitleentermijn stuurt de bibliotheek rappels. Voor elke aanmaning betaal je een administratiekost.
Zijn de materialen daarna nog niet terug, dan start een procedure tot invordering. Hierbij zullen de waarde van het materiaal dat je niet terugbracht, de telaatgelden en een dossierkost aangerekend worden.

Inleverbus

Met uitzondering van het technologisch speelgoed en de kamishibai vertelplaten kunnen materialen ook buiten de openingsuren ingeleverd worden via de inleverbus aan de ingang van de bib.

Telaatgeld

Als je geleende materialen te laat binnenbrengt, betaal je per exemplaar telaatgeld van 0.20 euro per dag.
De kosten van aanmaningsbrieven worden doorgerekend aan de lener.

Reserveren

Alle uitgeleende materialen kan je reserveren via Mijn bibliotheek of aan de personeelsbalie. Dit kost 0.50 euro per reservatie.

IBL (Interbibliothecair Leensysteem)

Materialen die niet in de collectie van de bib van Haaltert zitten, kunnen worden aangevraagd bij andere openbare bibliotheken. Dit kost 3 euro.

Inleverbus

Wanneer de bib gesloten is, kan je materialen (uitgezonderd technologisch speelgoed en kamishibai vertelplaten) inleveren via de inleverbus. De eerstvolgende werkdag maakt een bibmedewerker de inleverbus leeg zodat het materiaal ingeleverd wordt.

Verlies, diefstal of beschadiging

 • Bij verlies, diefstal of beschadiging moet je zelf de kosten dragen.
 • Bij lichte beschadiging betaal je de kosten voor de herstelling.
 • Bij zware beschadiging of verlies betaal je de totale waarde van het materiaal.

Er kunnen indien nodig verwerkingskosten worden aangerekend. 

Computers, internet & wifi

Per dag kan je één uur gebruik maken van de computers. Om gebruik te maken van een internetpc meld je je eerst aan aan de balie. 

Je kan via deze computers prints maken.

 • Zwart-wit print A4 = 0.10 euro
 • Zwart-wit print A3 = 0.15 euro
 • Kleurenprint = 0.40 euro

In de hele bibliotheek is er gratis wifi.

Naast de internetpc's hebben we in de bib ook een aantal cataloguspc's. Deze pc's zijn vrijblijvend te gebruiken. 

Praktische afspraken

 • Dieren  zijn niet toegelaten in de bib.
 • In de bib mag je niet eten of drinken.
 • Wees discreet met je gsm-gebruik.
 • Kranten kan je alleen in de bib lezen. Alle andere materialen kan je uitlenen, inclusief magazines. Enkel de meest recente editie van een magazine kan je niet uitlenen.
 • Praten mag in de bib, maar respecteer de andere bezoekers en stoor hen niet in hun studie of werk.