Kilometerlezen

Leesbevordering voor kinderen

Kilometerlezen

Kinderen die lezen leuk vinden, lezen meer en gaan hierdoor ook sneller vooruit in zowel technisch als begrijpend lezen. Kilometerlezen stimuleert kinderen om veel gelezen pagina's of 'leeskilometers’ te maken. 

Haal een formulier af in de bibliotheken of je kan het ook hier downloaden.